معنی و ترجمه کلمه علامت گذارى به انگلیسی علامت گذارى یعنی چه

علامت گذارى

demarcation
marking
signallzation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها