معنی و ترجمه کلمه علامت به انگلیسی علامت یعنی چه

علامت

allegory
badge
banner
brand
differentia
ditto
emblem
impresa
mark
marker
name
presage
semiosis
showing
sign
signal
signum
stripe
symbol
symptom
tally
tick
token
typicality
typicalness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها