معنی و ترجمه کلمه علت انگیختگى به انگلیسی علت انگیختگى یعنی چه

علت انگیختگى

provocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها