معنی و ترجمه کلمه علظ چرى به انگلیسی علظ چرى یعنی چه

علظ چرى

grazing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها