معنی و ترجمه کلمه علفى به انگلیسی علفى یعنی چه

علفى

gramineous
poaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها