معنی و ترجمه کلمه علف آهوى سفید به انگلیسی علف آهوى سفید یعنی چه

علف آهوى سفید

fraxinella
gas plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها