معنی و ترجمه کلمه علف شبیه نى به انگلیسی علف شبیه نى یعنی چه

علف شبیه نى

bent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها