معنی و ترجمه کلمه علف صاف یا حصیر یا پوست درخت یا برگ خرما که براى ساختن کلاه حصیرى و خانه هاى حصیرى به کار مى رود به انگلیسی علف صاف یا حصیر یا پوست درخت یا برگ خرما که براى ساختن کلاه حصیرى و خانه هاى حصیرى به کار مى رود یعنی چه

علف صاف یا حصیر یا پوست درخت یا برگ خرما که براى ساختن کلاه حصیرى و خانه هاى حصیرى به کار مى رود

sennet
sennit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها