معنی و ترجمه کلمه علف مارماهى که گیاهى است دریایى به انگلیسی علف مارماهى که گیاهى است دریایى یعنی چه

علف مارماهى که گیاهى است دریایى

eelgrass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها