معنی و ترجمه کلمه علف مانند به انگلیسی علف مانند یعنی چه

علف مانند

gramineous
grasslike
grassy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها