معنی و ترجمه کلمه علف به انگلیسی علف یعنی چه

علف

fettle
forage
forb
grass
hay cock
herb
herbage
vegetable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها