معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره تجمع برف و یخ و انجماد در دوره هاى یخبندان بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره تجمع برف و یخ و انجماد در دوره هاى یخبندان بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره تجمع برف و یخ و انجماد در دوره هاى یخبندان بحث مى کند

glaciology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها