معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره ترکیب و تغییرات شیمیایى پوسته زمین بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره ترکیب و تغییرات شیمیایى پوسته زمین بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره ترکیب و تغییرات شیمیایى پوسته زمین بحث مى کند

geochemistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها