معنی و ترجمه کلمه علم احجار سماوى به انگلیسی علم احجار سماوى یعنی چه

علم احجار سماوى

meteoritics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها