معنی و ترجمه کلمه علم احجار به انگلیسی علم احجار یعنی چه

علم احجار

petrology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها