معنی و ترجمه کلمه علم احکام نجوم به انگلیسی علم احکام نجوم یعنی چه

علم احکام نجوم

astrology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها