معنی و ترجمه کلمه علم ارزش یا خواص و نوامیس ذاتى اجسام به انگلیسی علم ارزش یا خواص و نوامیس ذاتى اجسام یعنی چه

علم ارزش یا خواص و نوامیس ذاتى اجسام

axiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها