معنی و ترجمه کلمه علم استحمام درمانى به انگلیسی علم استحمام درمانى یعنی چه

علم استحمام درمانى

balneology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها