معنی و ترجمه کلمه علم العبادات به انگلیسی علم العبادات یعنی چه

علم العبادات

liturgics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها