معنی و ترجمه کلمه علم برداشت محصول و بهره بردارى از خاک به انگلیسی علم برداشت محصول و بهره بردارى از خاک یعنی چه

علم برداشت محصول و بهره بردارى از خاک

agronomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها