معنی و ترجمه کلمه علم بینایى به انگلیسی علم بینایى یعنی چه

علم بینایى

optics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها