معنی و ترجمه کلمه علم تعادل آبگونه ها به انگلیسی علم تعادل آبگونه ها یعنی چه

علم تعادل آبگونه ها

hydro statics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها