معنی و ترجمه کلمه علم جراثقال به انگلیسی علم جراثقال یعنی چه

علم جراثقال

mechanics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها