معنی و ترجمه کلمه علم جریان و تغییر شکل ماده به انگلیسی علم جریان و تغییر شکل ماده یعنی چه

علم جریان و تغییر شکل ماده

rheology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها