معنی و ترجمه کلمه علم حرکت اجسام پرتاب شونده به انگلیسی علم حرکت اجسام پرتاب شونده یعنی چه

علم حرکت اجسام پرتاب شونده

ballistics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها