معنی و ترجمه کلمه علم رده بندى به انگلیسی علم رده بندى یعنی چه

علم رده بندى

taxonomy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها