معنی و ترجمه کلمه علم رویانیدن گیاهها به انگلیسی علم رویانیدن گیاهها یعنی چه

علم رویانیدن گیاهها

horticulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها