معنی و ترجمه کلمه علم شار و موازنه آب هاى ساکن به انگلیسی علم شار و موازنه آب هاى ساکن یعنی چه

علم شار و موازنه آب هاى ساکن

hydro statics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها