معنی و ترجمه کلمه علم شناسایى و مطالعه غدد مترشحه داخلى به انگلیسی علم شناسایى و مطالعه غدد مترشحه داخلى یعنی چه

علم شناسایى و مطالعه غدد مترشحه داخلى

endocrinology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها