معنی و ترجمه کلمه علم عادت و طرز زندگى موجودات و نسبت آنها با محیط به انگلیسی علم عادت و طرز زندگى موجودات و نسبت آنها با محیط یعنی چه

علم عادت و طرز زندگى موجودات و نسبت آنها با محیط

ecology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها