معنی و ترجمه کلمه علم غیب به انگلیسی علم غیب یعنی چه

علم غیب

foredknowlege
foreknowledge
prescience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها