معنی و ترجمه کلمه علم قیاس زمان به انگلیسی علم قیاس زمان یعنی چه

علم قیاس زمان

chronometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها