معنی و ترجمه کلمه علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض حیوانى به انگلیسی علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض حیوانى یعنی چه

علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض حیوانى

epizoology
epizootiology
epizootology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها