معنی و ترجمه کلمه علم مطالعه نژادها و اقوام به انگلیسی علم مطالعه نژادها و اقوام یعنی چه

علم مطالعه نژادها و اقوام

ethnology

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها