معنی و ترجمه کلمه علم نیرو و جنبش آبگونه ها به انگلیسی علم نیرو و جنبش آبگونه ها یعنی چه

علم نیرو و جنبش آبگونه ها

hydrodynamics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها