معنی و ترجمه کلمه علم هندسه به انگلیسی علم هندسه یعنی چه

علم هندسه

geometry

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها