معنی و ترجمه کلمه علم هیئت به انگلیسی علم هیئت یعنی چه

علم هیئت

astronomy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها