معنی و ترجمه کلمه علم هیپنوتیزم یا طریقه خواب آورى مصنوعى به انگلیسی علم هیپنوتیزم یا طریقه خواب آورى مصنوعى یعنی چه

علم هیپنوتیزم یا طریقه خواب آورى مصنوعى

hypnotism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها