معنی و ترجمه کلمه علم پیرى شناسى به انگلیسی علم پیرى شناسى یعنی چه

علم پیرى شناسى

gerontology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها