معنی و ترجمه کلمه علناً اظهار داشتن به انگلیسی علناً اظهار داشتن یعنی چه

علناً اظهار داشتن

proclaim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها