معنی و ترجمه کلمه علومقام به انگلیسی علومقام یعنی چه

علومقام

sublimity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها