معنی و ترجمه کلمه علوم انسانى به انگلیسی علوم انسانى یعنی چه

علوم انسانى

humanism
liberal arts
litterae humaniores

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها