معنی و ترجمه کلمه علوم مربوط به زمین شناسى به انگلیسی علوم مربوط به زمین شناسى یعنی چه

علوم مربوط به زمین شناسى

geoscience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها