معنی و ترجمه کلمه علو مقام به انگلیسی علو مقام یعنی چه

علو مقام

sanctity
supereminence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها