معنی و ترجمه کلمه علو به انگلیسی علو یعنی چه

علو

ascendancy
ascendency
excellency
predominance
predominancy
preminence
top flight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها