معنی و ترجمه کلمه على رغم به انگلیسی على رغم یعنی چه

على رغم

notwithstanding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها