معنی و ترجمه کلمه علیل و ناتوان به انگلیسی علیل و ناتوان یعنی چه

علیل و ناتوان

lame duck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها