معنی و ترجمه کلمه علیه کسى اظهارى کردن به انگلیسی علیه کسى اظهارى کردن یعنی چه

علیه کسى اظهارى کردن

denounce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها