معنی و ترجمه کلمه عمارت پارلمان ایالتى به انگلیسی عمارت پارلمان ایالتى یعنی چه

عمارت پارلمان ایالتى

capitol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها