معنی و ترجمه کلمه عمارت کنگره درشهر واشینگتن به انگلیسی عمارت کنگره درشهر واشینگتن یعنی چه

عمارت کنگره درشهر واشینگتن

capitol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها